Q-Brain+

Q-Brain+, Nejkomplexnější konverzační umělá inteligence v hotelovém průmyslu

Chcete ukázku?
Royal Plaza on Scotts, Singapore

Q-Brain+

Q-Brain+, Nejkomplexnější konverzační umělá inteligence v hotelovém průmyslu

Chcete ukázku?
Royal Plaza on Scotts, Singapore

Q-Brain+: první a jediná umělá inteligence pro pohostinství složená z konverzační a generativní vrstvy umělé inteligence.