Obchodní podmínky


Zásady ochrany osobních údajů

Správcem dat tohoto webu je Quicktext SAS, který se nachází 64 rue Jean Pierre Timbaud v Paříži 75011. Francie.

Quicktext SAS se zavazuje chránit soukromí jednotlivců, kteří navštíví web a kteří využívají online zařízení.

Shromážděné informace a účel

Při vyžádání informací u nás online budete vyzváni k zadání vaší e-mailové adresy, křestního jména, příjmení, telefonního čísla, adresy.

Vaše informace budou aktualizovány, kdykoli dostaneme příležitost, abychom je udržovali aktuální, přesné a úplné.

Shromážděná data budou použita pro následující účely: Registrace a ověření, Kontaktování uživatele, Reklama, Správa kontaktů a odesílání zpráv, Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami, Přístup k účtům služeb třetích stran, Analytics, Zobrazení obsahu z externích platforem , Remarketing a behaviorální cílení a sociální funkce.

Quicktext SAS splňuje platné evropské předpisy týkající se důvěrnosti. Quicktext SAS zajišťuje provádění technických a organizačních opatření vhodných k ochraně, důvěrnému zacházení a prevenci předávání údajů, které zpracovává, jakož i dodržování všech požadavků týkajících se důvěrnosti a soukromí, v přísném souladu s pokyny a podmínky stanovené v GDPR. Společnost Quicktext SAS se zavazuje poskytovat pomoc v souladu se svou povinností reagovat na žádosti subjektů údajů, které mohou vyvstat z výkonu jejich práv definovaných v GDPR.

Marketingový materiál

Webová stránka Quicktext SAS provozuje e-mailový informační bulletin. Jakmile s námi provedete rezervaci, naše webové stránky budou předpokládat, že souhlasíte s zasíláním našich zpravodajů. Můžeme vás čas od času kontaktovat s informacemi o nabídkách zboží a služeb, brožurami, slevami a novými produkty z Quicktext SAS.

V každém zasílaném bulletinu budete mít příležitost naznačovat, že již nechcete dostávat naše marketingové materiály.

Vaše práva

Jako jednotlivec nebo subjekt údajů si můžete uplatnit své právo požádat o kopii údajů, které o vás máme, písemně, abyste mohli opravit jakékoli nepřesnosti ve svých dříve poskytnutých informacích.

Máte také právo písemně požádat o nepřijímání našich marketingových materiálů. Můžete se k nám také vrátit nebo nám napsat na support@colossalfactory.com. Po správném vyrozumění podnikneme kroky k zastavení používání vašich informací tímto způsobem.

Použití cookies

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies. Soubory cookie se používají k vylepšení vašeho online zážitku na našem webu a ke zlepšení přístupu určením, které stránky se používají. To nám pomáhá analyzovat webový provoz a vylepšovat naše webové stránky tak, aby byly přizpůsobeny potřebám našich zákazníků.

Můžete si nastavit webový prohlížeč tak, aby cookies nebyly povoleny, ale možná nebudete moci nás kontaktovat přes web nebo použít některé z jeho funkcí.

Použití www.quicktext.im

Používáním webu www.quicktext.im souhlasíte s tím, že:

Tento web budete používat pouze pro osobní potřebu a ne pro nezákonné nebo nezákonné účely.

Nebudete reprodukovat, upravovat, přenášet, kopírovat, distribuovat dílo nebo prodávat nebo převádět žádné produkty nebo služby, které můžete získat z této webové stránky, a že vaše používání webové stránky neporuší práva duševního vlastnictví žádné osoby.

Budete odpovídat za poplatky a veškeré náklady a závazky vyplývající z používání tohoto webu a objednávek, které zadáte

Nebudete nahrávat soubory na web, které obsahují software nebo jiný materiál vlastněný třetí stranou, jejíž práva na ně jsou chráněna zákony o duševním vlastnictví (nebo které jsou důvěrné), pokud k tomu nemáte právo.

Nebudete nahrávat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoli software nebo programy, které mohou ovlivnit nebo poškodit web, systémy Quicktext SAS nebo systémy třetích stran.

Neodstraníte z webu žádná autorská autorská práva, právní upozornění ani vlastnická označení či štítky v žádném nahraném souboru.

Nebudete falšovat původ nebo zdroj softwaru nebo jiného materiálu obsaženého v souboru, který je nahrán na web.

Nebudete inzerovat ani nenabízet na webu ani prostřednictvím svých transakcí se společností Quicktext SAS za účelem prodeje jakéhokoli zboží nebo služeb nebo provádění či předávání průzkumů, soutěží nebo řetězových dopisů. Nebudete stahovat žádný soubor na web zaslaný jiným uživatelem, o kterém víte, nebo byste měli rozumně vědět, že nemůže být legálně šířen takovým způsobem nebo který by měl účinek, jak je uvedeno v předchozích bodech.

Tým Quicktext SAS